Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

Pliki do pobrania

Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane

Rejon Hodowlany 7
Rejon Hodowlany 9
Rejon Hodowlany 10
Rejon Hodowlany 11
Rejon Hodowlany 12
Rejon Hodowlany 13
Rejon Hodowlany 14

Pliki do pobrania

 1. Zgłoszenie szkody łowieckiej – druk
 2. Załącznik do ŁOW-1
 3. Wyliczenie rentowności polowania dewizowego
 4. Wniosek na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa
 5. Wniosek na odznaczenie myśliwego
 6. Wniosek na odznaczenie Koła Łowieckiego
 7. Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego
 8. Wniosek o przyjęcie na staż
 9. Sprawozdanie z polowania zbiorowego
 10. Ewidencja szkód
 11. Informacja kwartalna z pozyskania zwierzyny grubej
 12. ŁOW-1
 13. Instrukcja Łow-1
 14. Oferta zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom
 15. Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2022
 16. Formularz Roczny Plan Łowiecki 2022
 17. Sprawozdanie finansowe Koła Łowieckiego – druk
 18. Druk do wyrobienia nowej legitymacji PZŁ
 19. Deklaracja członkowska do PZŁ
 20. Deklaracja członkowska do KŁ
 21. Budżet koła
 22. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
 23. Planowanie łowieckie 2022-2023