Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Pliki do pobrania

 1. Zgłoszenie szkody łowieckiej – druk
 2. Załącznik do ŁOW-1
 3. Wyliczenie rentowności polowania dewizowego
 4. Wniosek na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa
 5. Wniosek na odznaczenie myśliwego
 6. Wniosek na odznaczenie Koła Łowieckiego
 7. Wniosek o przyjęcie na staż
 8. Sprawozdanie z polowania zbiorowego
 9. Ewidencja szkód
 10. Informacja kwartalna z pozyskania zwierzyny grubej
 11. ŁOW-1
 12. Instrukcja Łow-1
 13. Oferta zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom
 14. Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2022
 15. Formularz Roczny Plan Łowiecki 2022
 16. Sprawozdanie finansowe Koła Łowieckiego – druk
 17. Druk do wyrobienia nowej legitymacji PZŁ
 18. Deklaracja członkowska do PZŁ
 19. Deklaracja członkowska do KŁ
 20. Budżet koła
 21. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
 22. Porozumienie – w sprawie dostosowania zasad selekcji
  a) Zasady selekcji
 23. Planowanie łowieckie 2022-2023