Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

Pliki do pobrania

Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane

Rejon Hodowlany 7
Rejon Hodowlany 9
Rejon Hodowlany 10
Rejon Hodowlany 11
Rejon Hodowlany 12
Rejon Hodowlany 13
Rejon Hodowlany 14

Pliki do pobrania

 1. Zgłoszenie szkody łowieckiej – druk
 2. Załącznik do ŁOW-1
 3. Wyliczenie rentowności polowania dewizowego
 4. Wniosek na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa
 5. Wniosek na odznaczenie myśliwego
 6. Wniosek na odznaczenie Koła Łowieckiego
 7. Wniosek zasłużony dla TOŁ
 8. Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego
 9. Wniosek o przyjęcie na staż
 10. Sprawozdanie z polowania zbiorowego
 11. Ewidencja szkód
 12. Informacja kwartalna z pozyskania zwierzyny grubej
 13. ŁOW-1
 14. Instrukcja Łow-1
 15. Oferta zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom
 16. Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2022
 17. Formularz Roczny Plan Łowiecki 2022
 18. Sprawozdanie finansowe Koła Łowieckiego – druk
 19. Druk do wyrobienia nowej legitymacji PZŁ
 20. Deklaracja członkowska do PZŁ
 21. Deklaracja członkowska do KŁ
 22. Budżet koła
 23. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
 24. Planowanie łowieckie 2022-2023
 25. Zasady selekcji w Okręgu Toruńskim 2023/2024
 26. Wniosek o urlopowanie