Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

LPImię i nazwisko
1kol. Roman Lubiński – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
2kol. Mirosław Dąbrowski – zastępca ORD
3kol. Paweł Bartoszewski – zastępca ORD