Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

Zarząd okręgowy

kol. Piotr Pawlikowski
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

mgr inż. Piotr Pawlikowski jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zootechniczny. Ukończył studia podyplomowe Akademia Menadżera w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz Master of Business Administration w Kolegium Jagiellońskim w Toruniu.

Kol. Piotr Pawlikowski jest myśliwym od 2004 r. Należy do Koła Łowieckiego „Szarak” w Łążynie, w którym pełnił funkcję skarbnika i sekretarza a od 2015 r. pełni funkcję prezesa oraz przewodniczącego komisji ds. szacowania szkód łowieckich. Do chwili powołania był sędzią Okręgowego Sądu Łowieckiego w Toruniu. Jest delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu, posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego, posiada uprawnienia dot. pozyskiwania bobra europejskiego, selekcjoner od 2007 roku. Został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej oraz Medalem Zasłużony dla Koła Łowieckiego „Szarak” w Łążynie.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Dariusz Czyżniewski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Prywatny przedsiębiorca. Członek PZŁ od 1977 roku. Członek Koła Łowieckiego Darz Bór w Toruniu. Członek Komisji Rewizyjnej koła w latach 1995-2005. Łowczy koła w latach 2005-2010. Od 2010 pełni funkcję prezesa koła. Przewodniczący Zespołu Nadzorczo- Kontrolnego przy Okręgowym Zjeździe Delegatów. Za zasługi dla łowiectwa odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.

inż. Michał Fiszer jest inżynierem Inżynierii Sanitarnej, prowadzi własną firmę. Członek PZŁ od 2002 roku. Przynależy do KŁ „Osa” w Toruniu, gdzie pełni funkcję prezesa, wcześniej członka zarządu – podłowczego. Do czasu powołania był sędzią okręgowego Sądu Łowieckiego. Sprawuje funkcję prezesa Porozumienia Kół Łowieckich Kultu Św. Huberta. Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji  Łowieckiej.

Kol. Paweł Lis jest absolwentem Technikum Geodezyjnego w Toruniu, ukończył także Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Toruniu. Emerytowany żołnierz. W PZŁ od 1999 roku, posiada uprawnienia selekcjonerskie, sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz uprawnienia do prowadzenia strzelania. Należy do Koła Łowieckiego „Zlot” w Toruniu oraz „Szarak” w Łążynie. Pełnił funkcje członka komisji rewizyjnej, członka zarządu, skarbnika. Jest strażnikiem łowieckim w KŁ „Szarak”. Jest delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu. Odznaczony Brązowym oraz Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji  Łowieckiej.

 

Kol. Adam Bollin jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2012 roku. Posiada uprawnienia selekcjonerskie, instruktora i sędziego strzelectwa sportowego, ukończył kurs z zakresu oceny wieku, zasad selekcji oraz wstępnej wyceny medalowej oraz szkolenia z zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów. Należy do Koła Łowieckiego „Wieniec” Wąbrzeźno, w którym pełnił funkcję Członka Komisji Rewizyjnej. Obecnie pełni funkcję Strażnika, Łowczego oraz Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu. Od 2020 roku członek Komisji Strzeleckiej przy ZO PZŁ w Toruniu. W 2023 roku odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.