Zarząd okręgowy

kol. Karol Zarembski
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Karol Zarembski – mgr inż. zootechnik. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – specjalizacja: hodowla zwierząt wolnożyjących i gospodarka łowiecka.

Posiada tytuł lektora PZŁ w dziedzinie „Wyceny trofeów łowieckich” oraz uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ. Instruktor kynologiczny. Posiada zaświadczenie nr 74/OB./2016 w zakresie wykonywania czynności polegających zakazom w stosunku do bobra europejskiego oraz zaświadczenie nr 08/2016 Metodyki inwentaryzacji stanowisk bobra europejskiego.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2006 roku, sekretarz Wojskowego Koła Łowieckiego 235 „OSA” w Toruniu od 2011 roku, strażnik łowiecki od 2012 roku, w strukturach okręgowych pełnił funkcję: członka Okręgowej Komisji Strzeleckiej (w latach 2010 – nadal), członka Okręgowej Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich (w latach 2012 – nadal),członka Komisji Kultury Łowieckiej (w latach 2015 – nadal). Funkcję Łowczego Okręgowego pełni od 2018 roku.

Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony medalami: „Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz „Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej”.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Mgr. Piotr Kowalski – historyk i archiwista, absolwenta Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego PZŁ. Z-ca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Zarządów Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu „Nemrod” (w latach 2018 – nadal). Autor monografi „”60 lat Koła Łowieckiego Zlot”.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2007 roku, członek Zarządu Koła Łowieckiego „Zlot” w Toruniu od 2015 roku, p.o. Skarbnik Koła od 2020 roku. W struktutach okręgowych pełnił funkcję członka Komisji Ochrony Środowiska (w latach 2015 – nadal). Funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu pełni od 2018 roku.

Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony medalami: „Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz „Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej”.

Krzysztof Majbrodzki – technik budownictwa. Międzynarodowy sędzia kynologiczny pracy psów myśliwskich.

Posiada tytuł lektora PZŁ w dziedzinie „Kynologii myśliwskiej” oraz uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ. 

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1986 roku, członek Koła Łowieckiego „Daniel” w Leśnie, w strukturach okręgowych pełnił funkcję: członka Okręgowej Komisji Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich (w latach 2005 – nadal), członka Okręgowej Komisji Kynologicznej (w latach 2005 – nadal), przewodniczącego Okręgowej Komisji Kynologicznej (w latach 2013 – nadal), członka Okręgowej Komisji Szkoleniowej (w latach 2015 – nadal). Funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu pełni od 1992 roku.

Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony: „Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”, „ZŁOM”, „Medal św. Huberta”, „Medalem Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej”.

Posiada tytuł lektora PZŁ w dziedzinie „Strzelectwo Myśliwskie”. Posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od  1997 roku, Członek Wojskowego Koła Łowieckiego „Odyniec” w Toruniu, w strukturach okręgowych pełnił funkcję członka Okręgowej Komisji Strzeleckiej (od 2005 – nadal), członka Okręgowej Komisji Szkoleniowej (w latach 2016 – nadal). Funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu pełni od 2018 roku.

Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony medalami: „Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz „Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej”. 

Pasjonat strzelectwa myśliwskiego – zdobywca dziesięciu złotych, ośmiu srebrnych i jednego brązowego wawrzynu strzeleckiego. Wielokrotny reprezentant okręgu toruńskiego na zawodach centralnych organizowanych przez PZŁ. Mistrz Polski w klasie otwartej – Finał ligi w Rzeszowie, 487/500 pkt. (2015), Wicemistrz Polski w klasie otwartej – Finał ligi w Opolu, 487/500 pkt. (2004), Wicemistrz Polski w klasie otwartej – Finał ligi w Słupsku, 481/500 pkt. (2005), Drużynowy Wicemistrz Polski Białystok (2017).