Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okólniki

 1. Okólnik 8/2022
  a) Regulamin konkursu na Lisiarza 2022/2023
  b) Załącznik nr 1 do konkursu lisiarza 2022/2023
  c) opinia – ceny maksymalne prądu
  d) Oświadczenie składane przez podmioty uprawnione
 2. Okólnik 7/2022
 3. Okólnik 6/2022
  a) Święto Myśliwych – Harmonogram
  b) Arbitraż w szkodach łowieckich
 4. Okólnik 5/2022
  a) Rozporządzenie MKiŚ
 5. Okólnik 4/2022
  a) Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
  b) Lista przystrzeleń
 6. Okólnik 3/2022
  a) Regulamin KOŁ PDF
  b) Inwentaryzacja oraz Roczne Plany Łowieckie instrukcja System Kół Łowieckich_v.2
 7. Okólnik nr 2/2022
 8. Okólnik nr 1 (IPN)/2022
  a) Załącznik 1a wzór oświadczenia lustracyjnego
  b) Załącznik 2a Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 9. Okólnik 1/2022
  a) Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2022
  b) Formularz Roczny Plan Łowiecki 2022
 10. Okólnik nr 12
 11. Okólnik nr 11
 12. Okólnik nr 10
 13. Okólnik nr 9
  a) Regulamin Junior
  b) Wniosek Junior word
  c) Wniosek Junior PDF
 14. Okólnik nr 8
 15. Okolnik nr 7
  a)Druk na dane teleadresowe koła
 16. Okólnik nr 6 2021
 17. Okólnik nr 5 2021
  a)Sprawozdanie finansowe Koła Łowieckiego – druk
  b) ŁOW-1
  c) Załącznik do ŁOW
  d) Arkusz oceny prawidłowości odstrzału 2018
 18. Okólnik nr 4 2021
  a) Hektarówka 2021
 19. Okólnik nr 3 2021
 20. Okólnik nr 2 2021
  a) Plan poszukiwań padłych dzików od 22 lutego do 31 marca 2021 r
  b) Zał. nr 2 – Meldunek
 21. Okólnik nr 1 2021
  a) Druk zawiadomienia
  b) Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2021
  c) Formularz Roczny Plan Łowiecki 2021/2022