Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okólniki

 1. Okólnik 4/2022
  a) Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
  b) Lista przystrzeleń
 2. Okólnik 3/2022
  a) Regulamin KOŁ PDF
  b) Inwentaryzacja oraz Roczne Plany Łowieckie instrukcja System Kół Łowieckich_v.2
 3. Okólnik nr 2/2022
 4. Okólnik nr 1 (IPN)/2022
  a) Załącznik 1a wzór oświadczenia lustracyjnego
  b) Załącznik 2a Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 5. Okólnik 1/2022
  a) Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2022
  b) Formularz Roczny Plan Łowiecki 2022
 6. Okólnik nr 12
 7. Okólnik nr 11
 8. Okólnik nr 10
 9. Okólnik nr 9
  a) Regulamin Junior
  b) Wniosek Junior word
  c) Wniosek Junior PDF
 10. Okólnik nr 8
 11. Okolnik nr 7
  a)Druk na dane teleadresowe koła
 12. Okólnik nr 6 2021
 13. Okólnik nr 5 2021
  a)Sprawozdanie finansowe Koła Łowieckiego – druk
  b) ŁOW-1
  c) Załącznik do ŁOW
  d) Arkusz oceny prawidłowości odstrzału 2018
 14. Okólnik nr 4 2021
  a) Hektarówka 2021
 15. Okólnik nr 3 2021
 16. Okólnik nr 2 2021
  a) Plan poszukiwań padłych dzików od 22 lutego do 31 marca 2021 r
  b) Zał. nr 2 – Meldunek
 17. Okólnik nr 1 2021
  a) Druk zawiadomienia
  b) Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2021
  c) Formularz Roczny Plan Łowiecki 2021/2022