Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

Okólniki

Okólniki 2024

Okólnik 1/2024
Załączniki:
1. Pismo ws. planowania łowieckiego na sezon 24-25
2. Wytyczne RPŁ
3. Program kursu 2024

Okólnik 2/2024
Załączniki:
1. Wytyczne RPŁ
2. Szkolenie dla kandydatów na sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie – Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu

Okólnik 3/2024
Załączniki:
1. Instrukcja ŁOW-1
2. Regulamin Junior PZŁ
3. Druk zgłoszenia zamiaru dokonania wprowadzenia do środowiska bażanta

Okólnik 4/2024

Okólniki 2023

 1. Okólnik 1/2023
 2. Okólnik 2/2023
  a) Program kursu dla nowowstępujących 2023
  b) Pismo Ministra Klimatu i Środowiska DLŁ-WŁ011.1.2023.HH
  c) Brakujące materiały do publikacji z okazji 100-lecia PZŁ
 3. Okólnik 3/2023
  a) Instrukcja pomocnicza w sporządzaniu RPŁ
  b) Formularz RPŁ
  c) Formularz inwentaryzacji zwierzyny
  d) Uchwała nr 582/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. ws. przyjęcia zmian w  „Zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasadach postępowania przy ocenie zgodności odstrzału”
 4. Okólnik 4/2023
  a) Projekt porządku obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego
  b) Wzór oświadczenia lustracyjnego
  c) Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 5. Uzupełnienie okólnika 4/2023
  a) Uchwała nr 52_2023 Zarządu Głównego PZŁ z dn. 28 lutego 2023 w sprawie Instrukcji dla kół łowieckich
  b) Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. czasowego wstrzymania odstrzału lisów
  c) Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. akcji doustnego szczepienia lisów
  d) Instrukcja prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w kołach łowieckich oraz jej archiwizacji – ZG PZŁ
  e) Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego
 6. Okólnik 5/2023
  a) ŁOW – 1
  b) Załącznik do ŁOW 1
  c) Pismo WLW
 7. Okólnik 6/2023
  a) Regulamin Mistrzostw Okręgu w strzelaniach myśliwskich 2023
  b) Zasady selekcji w Okręgu Toruńskim
 8. Okólnik 7/2023
  a) Zał. 1 Regulamin zawodów strzeleckich i Gali Mistrzów
  b) Zał. 2 Program akcji krwiodawstwa „Darz Bór – Dasz Krew”
  c) Zał. 3 Program konferencji „Myśliwi i leśnicy w zgodzie z przyrodą”
  d) Zał. 4 Program uroczystości centralnych
      9. Okólnik 8/2023
a) Pismo WLW
 

Okólniki 2022

 1. Okólnik 8/2022
  a) Regulamin konkursu na Lisiarza 2022/2023
  b) Załącznik nr 1 do konkursu lisiarza 2022/2023
  c) opinia – ceny maksymalne prądu
  d) Oświadczenie składane przez podmioty uprawnione
 2. Okólnik 7/2022
  a) Uchwała Nr 1/2022
  b) Uchwała Nr 2/2022
  c) Arkusz Oceny Prawidłowości Odstrzału
  d) Informacja
 3. Okólnik 6/2022
  a) Święto Myśliwych – Harmonogram
  b) Arbitraż w szkodach łowieckich
 4. Okólnik 5/2022
  a) Rozporządzenie MKiŚ
 5. Okólnik 4/2022
  a) Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
  b) Lista przystrzeleń
 6. Okólnik 3/2022
  a) Regulamin KOŁ PDF
  b) Inwentaryzacja oraz Roczne Plany Łowieckie instrukcja System Kół Łowieckich_v.2
 7. Okólnik nr 2/2022
 8. Okólnik nr 1 (IPN)/2022
  a) Załącznik 1a wzór oświadczenia lustracyjnego
  b) Załącznik 2a Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 9. Okólnik 1/2022
  a) Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2022
  b) Formularz Roczny Plan Łowiecki 2022
 10. Okólnik nr 12
 11. Okólnik nr 11
 12. Okólnik nr 10
 13. Okólnik nr 9
  a) Regulamin Junior
  b) Wniosek Junior word
  c) Wniosek Junior PDF
 14. Okólnik nr 8
 15. Okolnik nr 7
  a)Druk na dane teleadresowe koła
 16. Okólnik nr 6 2021
 17. Okólnik nr 5 2021
  a)Sprawozdanie finansowe Koła Łowieckiego – druk
  b) ŁOW-1
  c) Załącznik do ŁOW
  d) Arkusz oceny prawidłowości odstrzału 2018
 18. Okólnik nr 4 2021
  a) Hektarówka 2021
 19. Okólnik nr 3 2021
 20. Okólnik nr 2 2021
  a) Plan poszukiwań padłych dzików od 22 lutego do 31 marca 2021 r
  b) Zał. nr 2 – Meldunek
 21. Okólnik nr 1 2021
  a) Druk zawiadomienia
  b) Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2021
  c) Formularz Roczny Plan Łowiecki 2021/2022