Zawody strzeleckie o Puchar Toruńskiej Katarzynki, 29 maja 2022 r. – Regulamin zawodów

blank

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Toruniu

87-100 Toruń ul. Świętopełka 26 tel. 56 6234231

 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

O PUCHAR TORUŃSKIEJ KATARZYNKI

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu ul. Poznańska 247 dniu 29 maja 2022r. (niedziela). Celem zawodów jest upowszechnianie strzelectwa i podnoszenie umiejętności strzeleckich.

Program zawodów;

7:30 – wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów

8:30 – otwarcie zawodów i powitanie uczestników

9:00 – rozpoczęcie strzelań

I

Uczestnictwo w zawodach

Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim ( z myśliwską osią praktyczną) w jednym dniu według „Prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ zgodnie z Uchwałą nr 360/2021 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanych Prawideł Strzelań Myśliwskich w formie pięcioboju i sześcioboju na lata 2021 – 2022 w zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki.

W zawodach mogą uczestniczyć tylko członkowie PZŁ legitymujący się aktualnym pozwoleniem na posiadanie broni palnej do celów myśliwskich i ważną legitymacją PZŁ,

Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w kwocie 250zł od każdego uczestnika. Wpisowe należy wpłacać na konto nr 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 (Santander Bank) do dnia 26 maja 2022r.

Zapisy uczestników będą odbywać się zgodnie z kolejnością wpłat, w tytule przelewu należy podać: „Puchar Toruńskiej Katarzynki, imię i nazwisko, klasę strzelecką oraz Okręg PZŁ i nr legitymacji PZŁ”.

Limit uczestników wynosi 120 osób, o zapisach decyduje kolejność wpłat wpisowego. Losowanie numerów startowych odbędzie się 27 maja 2021r. Organizatorzy nie przewidują zwrotu wpisowego, wyjątek stanowi sytuacja w której zawody zostaną odwołane ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne, wtedy wpłacone wpisowe zostanie zwrócone na rachunek płatnika.

W czasie zawodów w godzinach 11.00-14.00 organizator przewiduje ciepły posiłek dla wszystkich zawodników. Ponadto podczas trwania zawodów od godziny 10.00 będzie czynny bezpłatny bufet kawowy i będzie można dodatkowo zakupić posiłki.

II

Wykaz strzelanych konkurencji

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z prawidłami strzelań dla pięcioboju z Myśliwską Osią Praktyczną w następujących konkurencjach:

Konkurencje Śrutowe:

na kręgu myśliwskim – 20 rzutków podawanych na komendę „daj” (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów)

na osi myśliwskiej – 20 rzutków podawanych „na skład” – w tym: 5 rzutków pojedynczych strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca 5 dubletów ( rzutek podawany po rzutku w określonym czasie) strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca oraz 5 rzutków strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu.

na myśliwskiej osi praktycznej – 20 rzutków (6 pojedynczych i 7 dubletów) strzelanych z trzech bramek po 2 pojedyncze i 2 dublety z każdej. Ostatni dublet jest strzelany przez wszystkich strzelców ze środkowej bramki. Numer tabeli obowiązującej na zawodach określi Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów.

Przy strzelaniu do rzutków dopuszcza się naważkę śrutu do 28 gram i średnicy do 2,5 mm.

Kulowych:

– do makiety dzika – 10 przebiegów – podawanych „na skład” kolejno od prawej do lewej i od lewej do prawej.

do makiety stojącego rogacza i makiety siedzącego lisa – każdy strzelec oddaje po 5 strzałów ze słupka stałego.

III

Punktacja

– Po 5 punktów za każde trafienie rzutka

– Przy trafieniu makiety dzika, rogacza i lisa ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.

IV

Zasady bezpieczeństwa

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zawodów, Regulaminem Strzelnicy oraz „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”, a w szczególności z Rozdziałem II dotyczącym Zasad Bezpieczeństwa. Przestrzegania powyższych zasad, a zwłaszcza dotyczących zasad bezpiecznego przenoszenia broni, ładowania, składania się, celowania oraz strzelania będzie egzekwowane przez organizatorów i sędziów zawodów. Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.

Punkt medyczny znajduje się w sekretariacie.

V

Klasyfikacja

Na zawodach prowadzona będzie następująca klasyfikacja indywidualna:

– klasyfikacja klasa mistrzowska,

– klasyfikacja klasa powszechna,

– klasyfikacja Dian,

– klasyfikacja senior.

Dla wszystkich 3 najlepszych zawodników w poszczególnych klasyfikacjach: puchar, dyplom, nagroda.

Ponadto organizator przewiduje – klasyfikacja open.

Tutaj organizator przewiduje statuetki „Toruńskiej Katarzynki” dla 3 najlepszych zawodników w klasie open.

VI

Sprawy organizacyjne

Na zawodach obligatoryjnie zdobywa się klasę mistrzowską. Dotyczy to osób, które uzyskają

minimum 425/500 pkt. dla mężczyzn i 400/500 pkt. W przypadku Dian.

– Każdy uczestnik winien stosować „Pasek Kontrolny” w kolorze jaskrawym przymocowany na

stałe po właściwej (względem składu) stronie kamizelki.

– Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach

śrutowych dodatkowo oczu oraz głowy.

– Organizator przewiduję pokaz rzutków dla pierwszej grupy na konkurencjach śrutowych oraz pokaz przejazdu makiety na konkurencji „dzik w przebiegu”

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp