XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Brodnicy już za nami

XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Brodnicy już za nami

XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej w Brodnicy już za nami. Dziękujemy za Waszą obecność i wspaniałą atmosferę.

Wyniki konkursów znajdują się na stronie internetowej poniżej:

http://www.muzyka.mysliwska.pl/wydarzenia/2021/xxv-ogolnopolski-festiwal-muzyki-mysliwskiej-brodnica-2021

 XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej Brodnica 2021

Tak jak wcześniej informowaliśmy, w dniach od 1-go do 3-go października br. w Brodnicy odbył się XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. Obok festiwalu odbyły się : XXV Konkurs Sygnalistów Myśliwskich  „O Róg Wojskiego”, XXI Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej, XV Brodnicki Festiwal Kultury Myśliwych  i Leśników, VII Przegląd Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich, XII Turniej Fanfar I Hejnałów o Statuetkę Anny Wazówny. Jak  widać było to przedsięwzięcie bardzo duże, o ogólnopolskim zasięgu.  Wydarzenia artystyczne zgromadziły blisko 300- wykonawców z całej Polski. Aby tak duże przedsięwzięcie artystyczne mogło dojść do skutku potrzeba było zgromadzić odpowiednia ilość  środków finansowych i wznieść się na wyżyny sprawności organizacyjnej. Powołano Komitet Honorowy Festiwalu którego członkowie / wymienieni w poprzedniej informacji o festiwalu/ dawali festiwalowi wysoki prestiż i gwarancję standardu jakościowego. Szeroki  komitet organizacyjny złożony z pasjonatów, w tym wielu myśliwych, dał gwarancję sprawnego przeprowadzenia imprezy na wszystkich jej poziomach. Pierwszego dnia w Galerii Bramie – Muzeum Brodnicy odbył się wernisaż wystawy kultury leśnej i łowieckiej oraz  w Brodnickim Domu Kultury został wykonany Koncert inauguracyjny w genialnym wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej „HUBERTUS” pod przewodnictwem Kol. Michała Wojtyły. Jakość wykonania prezentowanych utworów muzycznych była wręcz znakomita. 

Drugiego dnia, w godzinach rannych w uroczych okolicznościach Brodnickiego rynku, nastąpiło oficjalne otwarcie  festiwalu. Formułę otwarcia  poprzedziły wystąpienia gości, w tym Burmistrza Brodnicy p. Jarosława Radacza. Festiwal oficjalnie otworzył Kol. Michał Przepierski członek Naczelnej Rady Łowieckiej. Wystąpienia zostały poprzedzone wykonanymi przez kilkudziesięciu sygnalistów trzema sygnałami myśliwskimi. Jakość wykonania porażała poziomem. Widać  było, że na festiwal zjechali najlepsi z najlepszych ! Był to więc pozytywny prognostyk przed rozpoczęciem zmagań konkursowych. Wkrótce okazało się, że w istocie jurorzy mieli gigantyczne problemy z wybraniem liderów w poszczególnych kategoriach. Dowodem tego niech będzie  fakt, że w kategorii solistów o mistrzostwie Polski musiała zadecydować dogrywka !

 Festiwal to jedno, a z drugiej strony – niejako w tle –  jest ogromny wysiłek organizatorów, którzy przygotowali go tak, że pochwałom nie było końca ! Szczególnie cenimy sobie opinie Kolegów Mieczysława Leśniczaka i Michała Wojtyły – liderów , mistrzów wykonania szeroko pojętej muzyki myśliwskiej ! Ogromną rolę w budowaniu okołofestiwalowej atmosfery było zaangażowanie kół łowieckich.  Jak zwykle w takich momentach Koło łowieckie „Grzywacz” z Kowalewa Pomorskiego pod przewodnictwem niezawodnego Kolegi Michała Szyszkowskiego – prezesa koła oraz Marcina Wołk-Wołkow – łowczego koła – przygotowało punkt ekspozycyjny w którym zademonstrowano trofea myśliwskie. Odwiedzających to miejsce, myśliwi z tego koła podejmowali po staropolsku. Królowały wyroby z dziczyzny i smakowite nalewki – prawda, że serwowane z oczywistych względów w ilościach „laboratoryjnych”. Smakowite wyroby pokazały niezwykły kunszt ich twórców ! Obok Koleżanek i kolegów z koła „Grzywacz”, pięknie zaistniały Diany – komisja Dian pod przewodnictwem Kol. Magdaleny Janus  przy współudziale Koleżanek Anny Zglińskiej, Beaty Nowak i Emilii Frukacz przygotowała wspaniałe stoisko dla najmłodszych odwiedzających. Liczne konkursy, pokazy i pogadanki przyciągały jak magnes nie tylko dzieci. Bogato wystawili się twórcy wyrobów z dziczyzny z firmy Pieczone & Wędzone z Godziszewa koło Rypina,  Producenci soków, miodów z firmy „Kraina Skrwy -manufaktura zdrowia” z miejscowości Rak koło Skrwilna. Przedstawiciele Lasów Państwowych  ponadto obdarowywali odwiedzających ich namiot sadzonkami  min. dębów, grabów i  dzikich grusz. 

 W godzinach wieczornych uczestnicy i goście festiwalu  uczestniczyli w „uczcie” artystycznej jaką był występ Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod przewodnictwem Kolegi Mieczysława Leśniczaka. Koncert umaiły występy znanego barytona prof. Andrzeja Ogórkiewicza. O panującej na koncercie atmosferze niech świadczy odśpiewanie przez zgromadzonych na sali koncertowej  tradycyjnego „STO LAT” dla tego zespołu i jego lidera !

W godzinach wieczornych zostały ogłoszone wyniki poszczególnych konkursów. W każdej kategorii nagrodami uhonorowano trzy zwycięskie lokaty. 

Zwycięzcami poszczególnych konkursów zostali: 

  • Karol Jurczyszyn z Koła Łowieckiego „Knieja” w Strzelcach Krajeńskich – zajmując I miejsce w klasie A i uzyskując tytuł indywidualnego mistrza Polski XXV Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”,
  • Zespół Trębaczy Leśnych „Bór” reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku – zajmując I miejsce w klasie G, uzyskując tytuł zespołowego mistrza Polski i zdobywając Róg Wojskiego (nagrodę główną w konkursie sygnałów myśliwskich) XXV Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”,
  • Zespół Trębaczy Leśnych „Bór” reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku – zajmując I miejsce w klasie MB i zdobywając Muzę Wojskiego (nagrodę główną w konkursie muzyki myśliwskiej) XXI Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Myśliwskiej,
  • Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Palatium & Sounds Good” reprezentujący Nadleśnictwo Grodzisk – zajmując I miejsce w klasie MSH XXI Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Myśliwskiej,
  • Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Gorzowska Knieja” – zajmując I miejsce w konkursie na najlepsze wykonanie „Hejnału XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Brodnica 2021”,
  • Zespół „Marzenia o Dubaju” z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 335 „Przyszłość” w Warszawie – zajmując I miejsce w VII Przeglądzie Musztry Paradnej Zespołów Sygnalistów Myśliwskich. 
  • Michał Makoś z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 335 „Przyszłość” w Warszawie – zajmując I miejsce w XII Turnieju Fanfar i Hejnałów „O statuetkę Anny Wazówny”.

 Wszystkie wyniki zamieszczone są na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

Trzeciego dnia Odbyła się uroczysta msza Hubertowska  celebrowana przez kapelana leśników i myśliwych, Księdza Kanonika Gabriela Aronowskiego. Niezwykłemu przeżyciu duchowemu towarzyszyły  genialne wykonania muzyki sakralnej w realizacji  zespołów:  Kolegi Mieczysława Leśniczaka, któremu swoim śpiewem  towarzyszył prof. Andrzej Ogórkiewicz oraz  Kolegi Michała Wojtyły. Wyjątkowa akustyka świątyni dodatkowo pozytywnie wspomogła odbiór odegranych fragmentów mszy. Ta msza poza sakrum, stała się niezapomnianym wydarzeniem artystycznym i estetycznym, które na zawsze pozostanie w głowach uczestniczących w niej leśników, myśliwych i pozostałych przybyłych osób. XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej przeszedł do historii, ale pozostawił po sobie niezwykłe wspomnienia i wewnętrzne przekonanie o konieczności pielęgnowania tego diamentu  jakim dla nas myśliwych  jest muzyka myśliwska. 

Darz Bór !

Rzecznik Prasowy Toruńskiej Organizacji Łowieckiej 

                                  Michał Przepierski