Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

Składka członkowska 2024

Darz Bór !

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu informuje, że Naczelna Rada Łowieckia na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2023 roku nie podjęła uchwały dot. wysokości składki na 2024 rok, natomiast Prezes NRŁ zwołał posiedzenie na dzień 28 grudnia 2023 roku w celu podjęcia owej uchwały. Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej zarekomendowało jej członkom następującą propozycję:

a) składka normalna 100 % – o której mowa w § 124 ust. 1 Statutu PZŁ – na kwotę 400 zł + 43 zł ubezpieczenie
b) składka ulgowa 50 % – o której mowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ – na kwotę 200 zł + 43 zł ubezpieczenie
§ 124 ust. 2 Statutu PZŁ „Składka ulgowa, w wysokości 50 % składki, o której mowa w ust.1, przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia z zastrzeżeniem ust. 3”
c) składka ulgowa 25 % – o której mowa w § 124 ust. 3 Statutu PZŁ – na kwotę 100 zł + 43 zł ubezpieczenie
§ 124 ust. 3 Statutu PZŁ „Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80. rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25 % składki, o której mowa w ust. 1”

Naliczenie ulgi  odbywa się zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2023 r. Dopiero w chwili ukończenia 70 lub 80 lat, osoba kwalifikuje się do naliczenia ulgi. Z kolei w przypadku młodzieży uczącej się ulga przestaje przysługiwać dopiero w dniu ukończenia 25 lat.
Reasumując, osoby uczące się, które w dniu 31.12.2023 r. mają 24 lata uiszczają ulgową składkę członkowską na rok 2024. Analogicznie, osoby, których wiek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 69 lat opłacają pełną składkę członkowską a ulga, o której mowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ przysługuje im dopiero przy opłacie składki na rok 2025.

Informujemy, że składka członkowska na rok 2024 rok może ulec zmianie, w związku z podjęciem uchwały przez NRŁ w dniu 28 grudnia 2023 roku, natomiast zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego  ze względu na krótki czas realizacji zalecamy uiszczanie składki w wysokości podanej w komunikacie.

W załączeniu przesyłamy edytowalną wersję „Imiennego wykazu składek 2024”. W związku z brakiem możliwości wygenerowania list składek dla poszczególnych kół z systemu Łowiectwo w Polsce prosimy skarbników kół o sporządzenie wykazu wg. załączonego wzoru ze szczególnym uwzględnieniem myśliwych, którym przysługują ulgi oraz rezydentów.

Prosimy o zbiorcze przesłanie wpłat na konto ZO PZŁ w Toruniu z jednoczesnym przesłaniem uzupełnionego wykazu, który stanowi podstawę do przypisania składki poszczególnym myśliwym w systemie Łowiectwo w Polsce.

Na prośbę księgowej obsługującej ZO PZŁ w Toruniu prosimy skarbników o nie wprowadzanie składek w Systemie dla Kół Łowieckich.

Nr konta: Santander 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208

Imienny wykaz składek 2024

z poważaniem
ZO PZŁ w Toruniu

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱