Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

Kurs dla kandydatów do PZŁ 2024

Informujemy, że ruszają zapisy na kurs dla kandydatów do PZŁ organizowany przez Zarząd Okręgowy w Toruniu.

Opłata za kurs wynosi 2000 zł płatna na konto ZO PZŁ w Toruniu: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2024 r. tytułem: „opłata za kurs + imię i nazwisko kursanta”. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest dokonanie terminowej wpłaty oraz przesłanie na adres zo.torun@pzlow.pl adresu e-mail kandydata, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs.
Materiały szkoleniowe w postaci m.in. literatury wspomagającej proces edukacyjny zostaną przekazane podczas zajęć organizacyjnych w dniu 3 marca 2024 roku.

 

Program Kursu dla kandydatów do PZŁ organizowanego przez ZO PZŁ w Toruniu 2024 PDF

 

Lp. Nazwa tematu zajęć. Imię i nazwisko

Prowadzącego

Od godz.

Do godz.

(Uwagi)

Ilość godz.

  02.03.2024 r. – sobota   9:00-13:55 6 godz.
1. Zasady ochrony przyrody

i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową

Jan Jankowski 09:00-12:15 4g.
2. Podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania Józef Pyrczak 12:20-13:55 2g.
03.03.2024 r. – niedziela   9:00-14:45 8 godz.
1. Sprawy organizacyjne Jakub Bollin 9:00-9:45 1g.
2. Kynologia myśliwska Krzysztof Majbrodzki 9:50-13:05 4g.
3. Biologia drobnej zwierzyny łownej Jan Jankowski 13:10-15:35 3g.

 

09.03.2024 r. – sobota   9:00-14:45 7 godz.
1. Zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego.

Kulturotwórcza rola łowiectwa,

historia łowiectwa

Paweł Rzymyszkiewicz 9:00-11:25 3g.
2. Sygnalistyka myśliwska Tomasz Michewicz 11:30-13:05 2g.
3. Przepisy karne (Prawo Łowieckie) Roman Lubiński 13:10-14:45 2g.
10.03.2024 r. – niedziela   9:00-14:45 7 godz.
1. Biologia drobnej zwierzyny łownej Jan Jankowski 9:00-12:15 4g.
2. Szacowanie szkód

i odszkodowania łowieckie

Roman Buler 12:20-14:45 3g.

 

 

16.03.2024 r.  – sobota   9:00-14:45 7 godz.
1. Przepisy ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych z wyłączeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej Roman Buler 9:00-11:25 3g.
2. Zasady i warunki wykonywania polowania Roman Lubiński 11:30-14:45 4g.
17.03.2024 r.- niedziela   9:00-14:45 7 godz.
1. Biologia grubej zwierzyny łownej Józef Pyrczak 9:00-12:15 4g.
2. Zasady i warunki wykonywania polowania Roman Lubiński 12:20-14:45 3g.

 

  23.03.2024 r. – sobota   9:00-14:45 7 godz.
1. Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów Ks. Gabriel Aronowski 9:00-12:15 4g.
2. Biologia grubej zwierzyny łownej i okresy polowań na tą zwierzynę Józef Pyrczak 12:20-14:45 3g.
24.03.2024 r. – niedziela 9:00-14:45 8 godz.
1. Inwentaryzacja zwierzyny

i zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej

Józef Pyrczak 9:00-12:15 4g.
2. Przepisy ustawy o broni i amunicji

i akty wykonawcze do niej

Roman Buler 12:20-13:55 2g.
3. Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach Roman Buler 14:00-15:30 2g.

 

06.04.2024 r. – sobota   9:00-14:45 7 godz.
1. Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych Józef Pyrczak 9:00-11:25 3g.
2. Budowa oraz dozwolone rodzaje broni i amunicji myśliwskiej Piotr Karpiński 11:30-14:45 4g.
07.04.2024 r. – niedziela   9:00-14:45 7 godz.
1. Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych Józef Pyrczak 9:00-12:15 4g.
2. Budowa i wykorzystanie przyrządów optycznych w łowiectwie oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwego Piotr Karpiński 12:20-14:45 3g.

 

  13.04.2024 r. – sobota   9:00-14:45 8 godz.
1. Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego Ks. Gabriel Aronowski 9:00-9:45 1g.
2. Statut PZŁ Paweł Rzymyszkiewicz 9:50-11:25 2g.
3. Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską Roman Lubiński 11:30-14:45 4g.
 

 

14.04.2024 r. -niedziela- strzelnica Toruń/Glinki, ul. Poznańska 347   9:00-14:45 6 godz.
1. Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego Piotr Karpiński 9:00-10:35 2g.
2. Zasady strzelania śrutem

oraz strzelanie kulą z broni o lufach

gładkich i gwintowanych

K. Majbrodzki
M. Kowalski
P. KarpińskiP. Rzymyszkiewicz
10:40-13:55 4g.
3. Sprawy organizacyjne Jakub Bollin 14:00-14:45 1g.

 

  20.04.2024 r. – sobota   9:00-13:05 7g.
1. Przepisy ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych Roman Buler 9:00-11:25 3g.
2. Zasady bioasekuracji w czasie polowania oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF Roman Buler 11:30-13:05 2g.
21.04.2024 r. – niedziela 9:00-14:30 6g.
1. Znaczenie środowiska myśliwych dla obronności kraju Mariusz Sierzchuła 9:00–11:00 2g.
2. Podsumowanie materiału, przygotowanie do egzaminów, zakończenie kursu Jakub Bollin 11:15-14:30 4g.

 

 

 

  1. Miejsce: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, ul. Stefana Batorego 43/49, 87-100 Toruń
  2. Trening strzelecki – 4 godz. odbędzie się w dniach 17, 18, 24, 25 kwietnia br. o godz. 15:00 – strzelnica myśliwska w Toruniu ul. Poznańska 347. Treningi przeprowadzą wykładowcy, prowadzący zajęcia w dniu 14.04.2024 r. Przed każdym treningiem (45 min przed) odbędą się prace gospodarcze na strzelnicy – obecność wymagana.

 

UWAGA!

Program kursu w trakcie jego trwania może ulec zmianie.

Treningi strzeleckie dla wszystkich uczestników kursu są obowiązkowe.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱