Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa

7 listopada br. w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu odbyło się Posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa.

Podczas posiedzenia powołano Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, na czele którego stanął Kolega Grzegorz Karpik.
Spotkanie Komisji było także okazją do wręczenia najwyższego odznaczenia jakie może otrzymać polski myśliwy – Złomu, Koledze Janowi Baranowskiemu oraz Koledze Ryszardowi Lewandowskiemu. Ceremoniału dekorowania dokonał Kolega Michał Przepierski członek Naczelnej Rady Łowieckiej.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp