Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

Okólnik 9/2023

Zgodnie z uchwałą nr 582 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Zasadach selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału”, Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu prosi niżej powołane zespoły oceniające prawidłowość odstrzału samców zwierzyny płowej o dokonanie oceny oraz wstępnej wyceny (poprzez adnotacje na arkuszu oceny w rubryce uwagi – wycena medalowa) parostków rogaczy w  podanych terminach. Sprawozdania i arkusze oceny wraz z listami myśliwych, którzy otrzymają punkt czerwony, przewodniczący zespołów powinni przekazać do ZO PZŁ w Toruniu w terminie 14 dni od dokonania oceny.

Zgodnie z ww. uchwałą komisje są zobowiązane do trwałego oznakowania trofeum poprzez nawiercenie przy prawym możdżeniu otworu o średnicy 3-6 mm, a także na rozszerzeniach położonych w okolicy załamania łuku żuchwy. W przypadku dokonanej oceny na punkt czerwony połowa żuchwy pozostaje do dyspozycji komisji do czasu sporządzenia sprawozdania. Arkusz oceny należy wygenerować z Systemu dla Kół Łowieckich. W przypadku pytań odnośnie generowania arkusza z Systemu prosimy o kontakt z biurem ZO PZŁ w Toruniu.

Zobowiązujemy przewodniczących zespołów oceniających do wpisania w arkuszu oceny, w pozycji uwagi, adnotacji dot. skierowania trofeum do wyceny medalowej.

Przewodniczący zespołów odpowiedzialni są za przygotowanie akcesoriów niezbędnych
do prawidłowego dokonania oceny !

Nadleśnictwo Brodnica

kol. Gabriel Aronowski – przewodniczący

kol. Dariusz Gnaciński – przedstawiciel LP

kol. Michał Musierowicz

kol. Grzegorz Karpik

kol. Hubert Malina

kol. Krzysztof Piechocki

kol. Tomasz Gurzyński

Termin: 27.11.2023 r. godz. 12:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Brodnica.

 

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

kol. Mirosław Hermanowski – przewodniczący

kol. Marek Linetty – przedstawiciel LP

kol. Józef Warzała

kol. Adam Bollin

kol. Paweł Gurzyński

Termin: 27.11.2023 r. godz. 12:00, miejsce: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń oraz KŁ „Sokół” Świedziebnia obwód 92.

Nadleśnictwo Jamy

kol. Henryk Kapusta – przewodniczący, przedstawiciel LP

kol. Tadeusz Susek

kol. Tadeusz Kempa

kol. Krzysztof Pilewski

kol. Mateusz Cieślakiewicz

Termin: 28.11.2023 r. godz. 13:00, miejsce: Nadleśnictwo Jamy

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Jamy.

Nadleśnictwo Dobrzejewice

kol. Andrzej Szczepanowski   – przewodniczący

kol. Robert Wiśniewski

kol. Grzegorz Karpik

kol. Tomasz Szymaniak – przedstawiciel LP

Termin: 28.11.2023 r. godz. 11:00, miejsce: Nadleśnictwo Dobrzejewice

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Dobrzejewice.

Chełmno

kol. Henryk Krzywdziński – przewodniczący

kol. Tomasz Susek – przedstawiciel LP

kol. Marek Droszcz

Termin: 28.11.2023 r. godz. 12:00, miejsce: Siedziba KŁ „Orzeł” w Chełmnie, Nowa Wieś – OSP.

Udział biorą KŁ powiatu chełmińskiego

Nadleśnictwo Toruń

kol. Ryszard Wiesiołek – przewodniczący, – przedstawiciel LP

kol. Jarosław Romanowski

kol. Piotr Karpiński

kol. Grzegorz Karpik

Termin: 29.11.2023 r. godz. 13:00, miejsce: Nadleśnictwo Toruń

Udział biorą KŁ zatwierdzające roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Toruń.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu

kol. Grzegorz Karpik – przewodniczący

kol. Artur Jabłoński – przedstawiciel LP

kol. Andrzej Szczepanowski

kol. Piotr Fijałkowski

Termin: 30.11.2023 r. godz. 10:00, miejsce: Biuro ZO PZŁ w Toruniu

Udział biorą KŁ „Tur” Toruń obw. nr 166 i 97, WKŁ 236 „Żbik”,  obw. nr 147 i 162, KŁ „Odyniec” w Toruniu obw. 165.

Siedziba KŁ „Pełnia” Łąkorz

kol. Gabriel Aronowski – przewodniczący

kol. Tadeusz Susek

kol. Kamil Gąsiorowski – przedstawiciel LP

kol. Tomasz Błaszkowski

kol. Tomasz Gurzyński

kol. Grzegorz Karpik

Termin: 01.12.2023 r. godz. 12:00, miejsce Siedziba KŁ „Pełnia” Łąkorz, Łąkorz 119

Udział biorą KŁ:

  1. „Hubert” przy NIK Warszawa
  2. „Odyniec” Iława
  3. „Pełnia” Łąkorz
  4. „Szarak” Nowe Miasto Lubawskie

5. „Ponowa” Toruń

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱