Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Nemrod

NEMROD – KWARTALNIK ZO PZŁ W BYDGOSZCZY I TORUNIU

Nemrod ukazuje się od 20 grudnia 2000 roku. Przez pierwszą dekadę jako kwartalnik Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2011 roku był wydawany wspólnie z Okręgową Radą Łowiecką w Toruniu. Od 2018 roku, tj. od trzeciego numeru, ukazuje się jako kwartalnik Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu. Wydawcą kwartalnika jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy.

Obok materiałów fachowych z zakresu poradnictwa łowieckiego i publikacji odzwierciedlających życie kół, działalność władz i organów PZŁ obu okręgów, ogłaszane są w nim różne konkursy rozbudzające zainteresowania przyrodą i łowiectwem oraz jego współczesną rolą w ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego. Pokazywane są również elementy kultury łowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki i tradycji oraz współczesnej obyczajowości.

Pierwszym redaktorem naczelnym Nemroda był Tomasz Zimmer. Przez kolejne 15 lat, funkcję tę pełnił Piotr Sumara. Od 25 czerwca 2018 r. redaktorem naczelnym Nemroda jest Eugeniusz Trzciński.

Kwartalnik Nemrod jest do nabycia w siedzibach ZO PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu.

redaktor naczelny: Eugeniusz Trzciński – nemrod@pzlbydgoszcz.pl, tel. 796414843.

z-ca redaktora naczelnego: Piotr Kowalski – phkowalski@hotmail.com, tel. 512180011.

blank

Nemrod 2019 nr 3

blank

Nemrod 2019 r nr 2

blank

Nemrod 2018 r nr 3

blank

Nemrod 2017 r nr 2

blank

Nemrod 2016 r nr 4

blank

Nemrod 2014 r nr 4

blank

Nemrod 2014 r nr 3

blank

Nemrod 2014 r nr 1

blank

Nemrod 2013 r nr 4

blank

Nemrod 2013 r nr 3

blank

Nemrod 2013 r nr 2

blank

Nemrod 2013 r nr 1

blank

Nemrod 2012 r nr 4

blank

Nemrod 2012 r nr 3

blank

Nemrod 2012 r nr 2

blank

Nemrod 2012 r nr 1

blank

Nemrod 2011 r nr 4

blank

Nemrod 2011 r nr 3

blank

Nemrod 2011 r nr 2

blank

Nemrod 2011 r nr 1

blank

Nemrod 2010 r nr 4

blank

Nemrod 2010 r nr 3

blank

Nemrod 2010 r nr 2

blank

Nemrod 2009 r nr 4

blank

Nemrod 2009 r nr 2

blank

Nemrod 2006 r nr 4

blank

Nemrod 2006 r nr 2

blank

Nemrod 2004 r nr 2

blank

Nemrod 2004 r nr 1

blank

Nemrod 2001 r nr 5