Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

NEMROD UHONOROWANY MEDALEM

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Redakcji i Rady Programowej Kwartalnika Łowiectwa Kujawsko-Pomorskiego Nemrod w Bydgoszczy. Było to uroczyste spotkanie, gdyż uczestnikom posiedzenia zaprezentowano wyróżnienie:

Kapituła Odznaczeń Łowickich uchwałą z dnia 26 kwietnia 2023 r. nadała MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA Kwartalnikowi Łowiectwa Kujawsko-Pomorskiego „Nemrod” w Bydgoszczy (Nr ewid. 1266/N/23).

– W przededniu 105 rocznicy odzyskania niepodległości, w roku jubileuszowym 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego wszyscy zaangażowani w to wydawnictwo powinni czuć się usatysfakcjonowani tym wyróżnieniem, przede wszystkim wydawca kwartalnika Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy, współpracujące Zarządy Okręgowe PZŁ w Toruniu i we Włocławku, członkowie Redakcji, Rady Programowej oraz wszyscy Ci, którzy dostarczali materiały do publikacji. W podziękowaniu za to wyróżnienie wznieśmy toast, żeby starczyło nam sił na kontynuację tego dzieła, żeby również znaleźli się Tacy, którzy przejmą po nas pałeczkę – życzył redaktor naczelny kwartalnika Eugeniusz Trzciński.

Odegranym Hejnałem Łowiectwa Bydgoskiego przez Tomasza Pinkowskiego zakończono uroczysty punkt programu posiedzenia.

Darz Bór

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱