Kurs dla kandydatów do PZŁ

Kurs dla kandydatów do PZŁ

Przesyłamy program kursu dla kandydatów do PZŁ. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej za pomocą programu ZOOM. Prosimy wszystkich kursantów, którzy opłacili kurs o przesłanie na adres  swojego adresu e-mail, na który zostanie przesłany link do wirtualnych wykładów.

Materiały szkoleniowe  w postaci m.in. literatury wspomagającej proces edukacyjny będą do odbioru w siedzibie ZO PZŁ w Toruniu ul. Świętopełka 26 od dnia 15 marca 2021 r.

Przypominamy, że opłata za kurs wynosi 1700 zł płatna na konto ZO PZŁ w Toruniu: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208  do dnia 4 marca 2021 r.

Program kursu 2021