Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

Do krainy wiecznych łowów odszedł Kolega Tadeusz Władyko…

Z wielkim smutkiem informujemy Koleżanki i Kolegów, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł członek Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w Inowrocławiu Kolega Tadeusz Władyko.

Kolega Tadeusz Władyko był członkiem PZŁ  od 1952 roku, urodził się 8 października 1927  roku  w Wilnie. Łowiectwo traktował jako tradycję rodzinną. Pochodził z Kresów Wschodnich, gdzie polowali jego ojciec i brat będący nadleśniczym, w uroczysku jeziora Narocz. Na wileńszczyźnie spędził okres wojny i okupacji, walcząc w szeregach III Wileńskiej Brygady AK, a później w Wojsku Polskim, gdzie zdobywa stopień oficerski.

Po ukończeniu studiów na UMK w Toruniu  w 1952 roku,  podjął pracę zawodową jako dziennikarz „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy, a następnie kierował oddziałami tej „Gazety” w Inowrocławiu i Toruniu. Od początku swojej przynależności do PZŁ jest członkiem Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr 52 w Inowrocławiu. Jako dziennikarz mający za sobą siłę mediów zrobił wiele dla popularyzacji walorów łowiectwa, ochrony przyrody, współpracy z młodzieżą oraz rozwoju kynologii łowieckiej. Za liczne publikacje o tej tematyce na łamach „Łowca Polskiego”, ”Gazecie Pomorskiej”, Radiu i TV był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Z jego inicjatywy  szkoły, w których młodzież  współdziałała z Kołami Łowieckimi, uczestniczyła aktywnie w popularnym w tym okresie konkursie „Każde  Dziecko Przyjacielem  Zwierząt, a następnie „Najlepiej pracujące Koło LOP” otrzymywały pomoce naukowe, sprzęt sportowy i tysiące książek do wiejskich  bibliotek. Godne uznania efekty przyniósł też zorganizowany w Okręgu Toruńskim konkurs „Chrońmy przyrodę ożywioną”.  Niewątpliwie  zamierzony cel edukacyjno – popularyzatorski uzyskany został  dzięki wielogodzinnym wykładom na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na UMK i spotkaniom z młodzieżą, również zagraniczną.

Liczne działania podejmowane były z tytułu pełnionych funkcji.

Jednym, chyba najważniejszym rozpoczęcie budowy strzelnicy w Łącku, będącej dziś liczącym się ośrodkiem szkolenia  ZO PZŁ w Bydgoszczy. Było to jedno z ważniejszych zadań w czasie pełnienia obowiązków Łowczego Powiatowego w  Inowrocławiu w latach 1965 – 1968.

W latach  późniejszych  na terenie Ośrodka Szkolenia ZO PZŁ w Toruniu wybudowane z inicjatywy Kolegi Tadeusza zostały sztuczne nory – lisia i królicza, dające możliwość organizowania  imprez kynologicznych najwyższej klasy.

Szereg działań i  planowanych efektów wynika z uzyskanej wiedzy i zdobytych  kwalifikacji. Od 1965 roku był selekcjonerem, od  1993 roku Krajowym, a następnie międzynarodowym sędzią kynologicznym pracy psów myśliwskich, od 1995 roku lektorem, a od 2009 roku lektorem ekspertem z zakresu kynologia myśliwska oraz etyka, tradycja i kultura łowiecka.Był współautorem regulaminu prób i konkursów psów myśliwskich, recenzentem wydawnictw kynologicznych, autorem materiałów szkoleniowych dla instruktorów kynologicznych w kołach łowieckich.

Pełnione funkcje:

 • od roku 1965 członek, a od 1970 przewodniczący Komisji Rewizyjnej KŁ 52 w Inowrocławiu
 • 1965 – 1968 r. – Łowczy Powiatowy w Inowrocławiu
 • 1966 – 1990 r.  Członek Komisji Propagandy WRŁ
 • 1972 -1976 r. zastępca członka WRŁ w Toruniu
 • 1976 – 1986 r. członek WRŁ w Toruniu
 • 1976 – 1981 r. sekretarz ZW PZŁ w Toruniu
 • 1995 –  członek ZW PZŁ, następnie członek ZO w Toruniu
 • 1995 – członek Komisji Szkoleniowej WRŁ, a obecnie ORŁ
 • 2002 – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ORŁ
 • 1986 – Przewodniczący Komisji Kynologicznej WRŁ, aktualnie ORŁ
 • 1986 – 2010 członek Komisji Kynologicznej NRŁ

Odznaczenia państwowe:

 • Krzyże Oficerski i Kawalerski Odrodzenia Polski Złoty  Krzyż Zasługi,

Odznaczenia Łowieckie:

 • 1969 r. – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
 • 1975 r. – Złoty Medal Zasługi łowieckiej
 • 1988 r. – Złom
 • 1993 r. – Medal Św. Huberta
 • 1995 r. – Medal za Zasługi w Toruńskiem
 • 1999 r. – Medal za Zasługi w Rozwoju Pilskiego Łowiectwa
 • 2003 r. – Odznaka Honorowa za 50 Lat Przynależności do PZŁ
 • 2003 r. – Medal za Zasługi dla Łowiectwa Kujawsko Pomorskiego
 • 2007 r. – Medal Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej
 • 2009 r. – Medal za Zasługi Dla Łowiectwa Bydgoskiego

Niech mu Knieja wiecznie szumi !

ZO PZŁ w Toruniu

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱