Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Kolega śp. Mirosław Jędrachowicz

Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Kolega śp. Mirosław Jędrachowicz

Ze smutkiem przekazujemy informację z Wojskowego Koła Łowieckiego OSA w Toruniu, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Kolega śp. Mirosław Jędrachowicz.

Kolega Mirosław wstąpił do PZŁ w 1987 roku. Od początku swojej łowieckiej przygody był związany z Wojskowym Kołem Łowieckim OSA w Toruniu. W latach 1991 – 2000 pełnił funkcję Skarbnika, od 2003 r. do 2011 r. był Łowczym Koła, a od 2011 r. do 2015 r. Członkiem Komisji Rewizyjnej.

W okresie działalności w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego pełnił również liczne funkcje na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim. Był m.in. Skarbnikiem Zarządu Wojewódzkiego PZŁ, Przewodniczącym Komisji ds. Odszkodowań Łowieckich ZO PZŁ w Toruniu oraz Członkiem Komisji Współpracy z Organizacjami Rolniczymi Naczelnej Rady Łowieckiej.
Do ostatnich dni aktywnie działał m.in. na rzecz budowania dobrych relacji myśliwych z rolnikami, wspierał także koła łowieckie w procesie szacowania szkód w uprawach rolnych.

W uznaniu jego zasług w 2017 roku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOM.

Niech mu knieja wiecznie szumi!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 8 stycznia 2021 roku w kościele Parafii Garnizonowej pw. św. Katarzyny w Toruniu (Plac Świętej Katarzyny 14) o godz. 11:00.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu